Centos 7 MySQL Kurulumu Nasıl Yapılır?


Birçok veritabanı sistemi yer alıyor olmasına rağmen MySQL, internet siteleriyle sunucular arasında en sık tercih edilen veritabanı olarak görülmektedir. Bu yüzden web sitesi sahiplerinin de kullanımını öğrenmesi işlerini büyük ölçüde rahatlatacaktır. Rehberimizde sizlere Centos 7 MySQL kurulumu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını vereceğiz. Bu kurulum yapılacağı sırada SSH bağlantısı kullanacağız.

SSH Bağlantısıyla Centos7 Sunucundan MySQL Kurma

Centos 7 MySQL yükleme işlemlerinizi yerine getirebilme adına uygulamanız gereken üç adım bulunmaktadır. Uygulamanız gereken bu adımlar is; MySQL deposunu indirmek, yüklemek ve durumunun nasıl olduğunu kontrol etmektir. Rehberimizde bu adımları nasıl gerçekleştireceğiniz hakkında sizlere bilgi vereceğiz.

MySQL Deposunu İndirerek Hazır Hale Getirme

Centos 7 MySQL kurulumu nasıl yapılır? Sorusunu yanıtlarken sizin de ilk olarak fiziksel sunucunuzda veya VPS’nin CentOS 7 ile çalıştığından ya da root erişiminin bulunduğundan emin olmanız gerekmektedir. MySQL deposunu indirmek ve hazır hale getirmek için uygulamanız gereken adımlar ise şu şekildedir:

 • Sistem güncellemenizi yapmanız gerekmektedir. Bu güncelleme işlemini yapmak için girmeniz gereken kod şu şekildedir:
 • Sudo yum update
 • Bu kod ile sistem güncellemenizi yerine getirdikten sonra ise MySQL deposunu indirmelisiniz. Depo indirme sırasında kullanmanız gereken komut:
 • Sudo wget https://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm şeklindedir.

 • İndirme işlemi tamamlanırken bu indirmenin sonunda rpm adlı olan bir dosyanın da kaydedildiğine dair onay mesajını almanız gerekir.
 • Depoyu indirdikten sonra MySQL depolarını yükleyebilme adına hazırlamanız gerekir. Bu hazırlık için kullanmanız gereken komut şu şekildedir:
 • Sudo rpm –Uvh mysql.com/get/mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm
 • Bu adımları tamamladıktan sonra artık MySQL kurulumunu gerçekleştirmeye başlayabilirsiniz.

MySQL Kurma

 • MySQL kurma işlemlerinize başlayabilmek için şu yum install komutunu girmeniz gererekmektedir:
 • Sudo yum install mysql-server

 • Girdiğiniz bu komut sizlere yer almakta ola paketlerin listesini verir. Bu paketler arasından seçerek kurmak istedikleriniz oldu takdirde y’ye basarak istekler için Enter tuşuna tıklayın.
 • İkinci adımı birkaç defa yapmanız gerekebilir. Fakat kurulumun tamamlanmasından sonra completed mesajı çıkar. Bu mesajın çıkması sizlere MySWQL kurulumunuzu başarıyla gerçekleştirdiğinizi gösterir.

MySQL Başlatarak Durumunu Kontrol Etme

 • MySQL kurulumunuzu gerçekleştirdikten sonra hemen başlamamaktadır. Bu yüzden başlatma komutu olan şu komutu girmeniz gerekir.
 • Sudo systemctl start mysqld
 • Başlatma komutunu girmiş olan kişiler sonrasında herhangi bir yanıt almaz. Fakat doğru şekilde başlayıp başlamadığını görebilme adına şu komutu girebilirler:

 • Sudo systemctl status mysqld
 • Komutu girdikten sonra MySQL durum bilgisi gösterilir. Gelen görüntüde MySQL’in aktif olduğunu ve çalışır konumda olduğunu görüyorsanız kurulum ve çalışma işlemlerinizin başarıyla tamamlandığını gösterir.

MySQL Yapılandırılması Nasıl Yapılır?

MySQL’i kurmayı ve çalıştırmayı başaran kişiler bu sefer daha kullanışlı bir şekilde kullanabilme adına yapılandırma ve iyileştirme noktasında neler yapabileceklerini merak etmektedir. Sizlere istediğiniz iyileştirmeler için kullanabileceğiniz komutlar hakkında bilgi vereceğiz.

MySQL Root Kullanıcısının Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Centos 7’de MySQL kurulumu yapmış olduğunuz sırada geçici root şifresi üretilmektedir. Üretilmiş olan şifreyi görmek için şu komut dizinini girmelisiniz:

 • Sudo grep ‘password’ /var/log/mysqld.log

Otomatik bir şekilde oluşturulmuş olan bu şifreyi değiştirmek için ilk olarak çalıştırmanız gereken komut şu şekildedir:

 • Sudo mysql_secure_installation

Geçici şifrenizi burada girmeniz istenecektir. Siz geçici şifrenizi girdikten sonra ise karşınıza yeni şifrenizi girmeniz istenen bir bölüm gelmektedir. Bu alanda yeni şifrenizi belirlerken güçlü bir şifre olması çok önemlidir. Şifreniz 8 – 12 karakterli özel karakterler içeren bir şifre olmalıdır.

Bu adımları gerçekleştirmenizle beraber ekranınızda bazı talimatlar gözükecektir. Bu talimatları takip ederek kurulumu bitirebilirsiniz. Bu şekilde root kullanıcısı şifresini de başarılı bir şekilde değiştirmiş olursunuz.

MySQL Sürümü Nasıl Kontrol Edilir?

MySQL yüklemesini Centos 7 üzerinden yerine getirdikten sonra çalışmasında bir sorun olup olmadığını görebilme adına mutlaka kontrol etme yoluna gitmeniz gerekir. Sürüm kontrolü yapmak isteyen kişiler şu komut satırını girmesi gerekir:

 • Mysql –u root –p

Ekranda sizlerden root şifrenizi girmeniz istenecektir. Bu şifreyi girdikten sonra karşınıza şu ekran çıkacaktır:

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 22
Server version: 8.0.20

Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the current input statement.
Bu ekranla beraber sürüm kontrollerini tam olarak yerine getirebilmeniz mümkündür.

MySQL Root Şifresi Nasıl Sıfırlanır?

Root şifresini sıfırlamak isteyen kişiler bu sıfırlama işlemlerini de basit bir şekilde yerine getirebilmektedir. MySQL root şifresini değiştirmek ve sıfırlamak adına ilk olarak sunucunuzu komut girerek durdurmanız gerekir. Girmeniz gereken komut ise şu şekildedir:

 • Sudo systemctl stop mysqld

MySQL’i güvenli modda ya da herhangi bir şifre girmeden çalıştıracağınız sırada girmeniz gereken komut şu şekildedir:

 • Sudo mysqld_safe –skip – Grant – tables

Bazen MySQL sunucunun başlamış fakat asılı kalmış gibi görünebilmektedir. Bu şekilde görünüyorsa Enter tuşuna basmanız gerekmektedir. Sonrasında ise komutu kullanarak MySQL’i tekrar root olarak bağlamalısınız. Bu bağlama işlemlerinizi şu komutla yerine getirebilirsiniz:

 • Mysql –uroot

Root şifresini değiştirmek istediğiz sırada ise kullanmanız gereken komutlar şu şekildedir:

USE MYSQL;
UPDATE USER SET PASSWORD = PASSWORD (“yenisifre”) WHERE USER = ‘root’;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT

Burada belirtmiş olduğumuz “yenisifre” b ölümüne güçlü bir şifre yazmanız gerekir. Bu işlemleri yaptıktan sonra ise MySQL’i yeniden başlatabilmek için şu komutu girmelisiniz:

 • Sudo systemctl start mysqld

MySQL Veritabanı ve Kullanıcı Nasıl Oluşturulur?

MySQL’de root kullanıcısı olduğunuz için normalde sizin bütün veritabanlarınıza erişim hakkınız bulunur. Fakat erişim noktasında takım halinde çalıştığınız takdirde bazı kısıtlamalarla kullanıcı kurmanız gerekebilir. Bunu yapacağınız sırada tekrar bir veritabanı veya özel izinleri olan kullanıcılar oluşturmanız gerekecektir. Yeni bir veritabanı oluşturmak istediğiniz sırada kullanabileceğiniz komut şu şekildedir:

 • CREATE DATABASE yenidb

Yer almakta olan yenidb bölümüne veritabanı adı neyse onu girmeniz gerekir. Yeni bir kullanıcı oluşturacağınız sırada şu komut satırını girmelisiniz:

 • CREATE USER ‘kullaniciadi’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘sifre’

Bu komutta hem kullaniciadi hem de sifreler için değişken girebilmeniz mümkündür. Kullanıcı silmek isteyen kişiler ise silme işlemleri için şu komutları girmesi gerekir:

 • DROP USER ‘kullaniciadi’@’localhost’

MySQL Kullanıcı İzinleri Nasıl Yönetilir?

Yeni bir kullanıcıya veritabanı erişimi vereceğiniz sırada girmeniz gereken komut şu şekildedir:

 • GRANT ALL PRIVILEGES ON yenidb.* TO ‘kullaniciadi’@’localhost’

Eklemiş olduğunuz kullanıcılara izinler vereceğiniz sırada farklı izinler verebilmeniz de mümkündür. Kullanılabilecek olan bazı komutlar ise şu şekildedir:

 • CREATE: Bu izinle kullanıcı yeni tablo oluşturabilir.
 • SELECT: Kullanıcılara veritabanını okuyabilme imkanı sağlanmaktadır.
 • DELETE: Tablolarda yer almakta olan dizileri silebilme yetkisi verir.
 • DROP: Kullanıcı bu izne sahipse tabloları silebilme imkanı bulunur.
 • UPDATE: Dizilerde güncelleme yapabilmesine izin verilir.
 • INSERT: Tablolara dizi eklenmesine izin verir.
 • GRANT OPTION: Bu komutla kullanıcı diğer kullanıcılara izinleri ekleyebilme ve silebilme imkanına sahip olur.

Bir kullanıcıya CREAT iznini girmek istediğiniz sırada kullanmanız gereken komut şu şekildedir:

 • GRANT CREATE ON yenidb.* TO ‘kullaniciadi’@’localhost’

Bu kullanıcıdan izni kaldırmak istediğiniz sırada kullanmanız gereken komut ise şu şekildedir:

 • REVOKE CREATE ON yenidb.* TO ‘kullaniciadi’@’localhost’

Sisteminizde yer almakta olan bir kullanıcının hangi izinlere sahip olduğunu öğrenmek istediğiniz sırada şu komutu kullanmanız gerekir:

 • SHOW GRANTS kullaniciadi

MySQL Komutları Listesi

MySQL’de son derece kullanışlı komutlar yer alırken kullanabileceğiniz komutların listesi özellikleri şöyledir:

List of all MySQL commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ‘;’
?         (\?) `help’ komutu ile aynı işlevi görür.
clear     (\c) Temizleme komutu.
connect   (\r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter (\d) Set statement delimiter. NOTE: Takes the rest of the line as new delimiter.
edit      (\e) Edit command with $EDITOR.
ego       (\G) Send command to mysql server, display result vertically.
exit      (\q) Exit mysql. Same as quit.
go        (\g) Send command to mysql server.
help      (\h) Display this help.
nopager   (\n) Disable pager, print to stdout.
notee     (\t) Don’t write into outfile.
pager     (\P) Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print     (\p) Print current command.
prompt    (\R) Change your mysql prompt.
quit      (\q) Quit mysql.
rehash    (\#) Rebuild completion hash.
source    (\.) Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument.
status    (\s) Get status information from the server.
system    (\!) Execute a system shell command.
tee       (\T) Set outfile [to_outfile]. Append everything into given outfile.
use       (\u) Use another database. Takes database name as argument.
charset   (\C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte charsets.
warnings  (\W) Show warnings after every statement.
nowarning (\w) Don’t show warnings after every statement.

For server side help, type ‘help contents’
mysql>

Language »