Chown Komutu Nedir, Linux’ta Nasıl Kullanılır?


Giriş

Chown komutu; Linux üzerinde sahip değiştirme işlemini yapmanızı sağlayacak temel komuttur. Bu komut sayesinde Linux’ta tüm dosyalar bir sahip ya da grup sahipliğiyle eşleştirilebilir.  Bu rehberimizde sizlere Chown komutunun nasıl kullanılacağını detaylı olarak anlatacağız.

Chown komutunu kullanarak bir dosyanın, dizinin ya da bağlantının sahipliğini değiştirme işlemini yapabilirsiniz.  Standart bir kullanıcının bir dosya üzerinde değişiklik yapması gerektiğinde süper kullanıcı sahipliğini değiştirme ve gerekli izinleri verebilme için chown komutundan yardım alınabilir.

Şimdi gelin Chown komutunun nasıl kullanıldığına detaylı olarak bakalım.

Linux’ta Chown Komutu Nasıl Kullanılır?

Chown komutu Linux üzerinde sahiplik değiştirmede işlevsel bir komuttur.  Bu komutu kullanırken sizlere sahiplik bilgilerini nasıl görebileceğinizi; dosyalarda, dizinlerde ve linklerde bu komutu nasıl kullanacağınızı anlatacağız;

Sahiplik Bilgileri Nasıl Görüntülenir?

Sahiplik bilgilerini görüntüleyebilmek için SSH üzerinden VPS girişi yapılmalıdır. Chown komutunu kullanmak için kullanıcı ve grup bilgisi doğrulaması yapılmalıdır.

İşlem yapacağınız dosyanın dizininin tmp/TestUnix olduğunu varsayalım. Bu durumda “cd /tmp/TestUnix” komutunu kullanarak dizine ulaşabilirsiniz.  Dizine giriş yaptıktan sonra “ls –l” komutu dizindeki tüm dosyaları listelemenizi sağlayacaktır.

Sonrasında dizin içinde komut çıktısı olarak “-rw-r--r-- 1 root root (oluşturma tarihi ve dosya ismi)” olacaktır. Burada -rw-r–r– kısmı dosya izinlerini temsil etmektedir.

 Dosyalarda Chown Komutu Kullanımı

Şimdi dosyalarda Chown komutu kullanımına bakalım. Bir dosyada “chown kullanici dosyaadi” komutu ile sahipliği değiştirebilirsiniz.

Dosya üzerinde sahipliği ve grubu değiştirmek için “chown kullanici[:grup] dosyaadi” komutunu kullanabilirsiniz.

Dizinlerde Chown Komutu Kullanımı

Chown komutu dizinler için de kullanılabilecek bir komuttur. Bu işlem dosyaları ya da sadece dizinleri de kapsayabilir.

Burada Denemedosya ismiyle bir dizin oluşturduğunuzu varsayalım. İzinlerinizi görebilmenizi temel yolu ls-I komutudur. Bu komut “drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 12 18:44 Denemedosya” şeklinde olacaktır.

Burada ilk bölüm olan drwxr-xr-x kısmı klasör iznidir.  İlk kökte sahiplik bilgisini görürken ikinci kökte grup bilgisini görebilirsiniz.  Dosyalarda olduğu gibi  dizinlerde de sahiplik ve grubu değiştirmeniz mümkündür.

Linklerde Chown Komutu Kullanımı

Chown komutu linkler üzerinde de kullanılır. Bu linkler sembolik ya da soft olabilir. Sembolik bağlantılar için fiziksel bir dosyayı referans alabilirsiniz. In komutu sayesinde soft linkler oluşturabilirsiniz.  Burada chowndenemesi.txt adıyla bir dosya üzerinden sembolik link oluşturduğunuzda komut “ln -s chowndenemesi.txt symlink”  şeklinde olur.

Burada  ls-I komutu sahiplik ve grup bilginizi oluşturmanızı sağlayacaktır.  Bu durumda “-rw-r--r--  1 root root  0 Jul 26 22:01 chowndenemesi.txt” komutu fiziksel dosya, “lrwxr-xr-x  1 root root 5 Jul 26  7 22:01 symlink -> chowndenemesi.txt” komutu ise sembolik bağlantı oluşturmanızı sağlayacaktır.

Son Söz

Size Chown komutunun kullanımını çok kısa ve pratik bir şekilde anlattık. Bu komut sayesinde VPS dosyalarınızı güvenlik sorunu yaşamadan tam hakimiyetle yönetebilirsiniz.

Language »